Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaDeklaracja dostępności
Miasto i Gmina Murowana Goślina - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Deklaracja dostępności

Miasto i Gmina Murowana Goślina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej murowana-goslina.wkontakciejst.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina: I. BUDYNEK A – PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9 – RATUSZ Główne wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na schody. Budynek wyposażony jest w windę, toaletę dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie -1, tablicę wizualną informującą o rozmieszczeniu biur. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne jest od strony parkingu na ul. Dworcowej. W obrębie budynku Urzędu na ogólnodostępnym parkingu znajdują się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. PRZYZIEMIE – POZIOM -1 Referat Budowlano – Inwestycyjny i Zarządzania Drogami PARTER - POZIOM 0 Kancelaria Urząd Stanu Cywilnego Referat Spraw Obywatelskich Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu PIĘTRO I – POZIOM 1 Sekretariat Burmistrz Sekretarz Referat Planowania Przestrzennego PODDASZE – POZIOM 2 Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Biuro Rady Miejskiej Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego II. BUDYNEK B – UL. POZNAŃSKA 18 Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajduje się tablica wizualna z informacją o rozmieszczeniu biur, możliwe jest wejście z psem asystującym. Osoba z niepełnosprawnością ruchową poruszająca się na wózku inwalidzkim chcąca skorzystać z usług urzędu proszona jest o skorzystanie z dzwonka domofonu znajdującego się przy wejściu do budynku, po prawej stronie schodów. Naciśnięcie dzwonka spowoduje przywołanie dyżurnego pracownika do osoby oczekującej, która ustali cel przybycia i wskaże miejsce załatwienia sprawy. Obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową odbędzie się w budynku C oddalonym o ok. 40 m, posiadającym ułatwiony dostęp do budynku (podjazd z lewej strony schodów). Z boku budynku znajduje się parking dla osób z niepełnosprawnościami. PARTER Referat Podatków i Opłat Lokalnych Referat Organizacyjny Referat Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym i Gruntami PIĘTRO I Referat Gospodarki Finansowej Biuro Planowania, Analiz i Kontroli Budżetu Referat Oświaty Referat Promocji III. BUDYNEK C – UL. POZNAŃSKA 16 – BIBLIOTEKA Budynek wyposażony w podjazd z lewej strony schodów. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się obok budynku. Parter budynku bez barier architektonicznych, toaleta dostosowana jest do osób z niepełnosprawnościami. PARTER Biuro Gospodarki Odpadami Sala Ślubów / sala konferencyjna Sala Sesyjna Rady Miejskiej IV. BUDYNEK D – UL. GEN. T. KUTRZEBY Miejsce siedziby Straży Miejskiej nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ze względu na lokalizację – piwnica budynku szkoły podstawowej. PRZYZIEMIE – POZIOM -1 Straż Miejska